EX | IM | T1 | T2 | TIR | CHED | CMR | EORI | MAGAZYN | SPECJALNE

Tranzyt T1

Procedura T1 to jedna z procedur celnych stosowanych w międzynarodowym handlu. Jest to dokument celny, który umożliwia przemieszczanie towarów między różnymi krajami, z uwzględnieniem ścisłej kontroli celnej. Procedura T1 dotyczy przewozu towarów przez terytorium jednego lub kilku krajów tranzytowych, zanim dotrą one do swojego docelowego celu.

Głównym celem procedury T1 jest zapewnienie ścisłej kontroli i monitorowania towarów, aby zagwarantować ich bezpieczne i zgodne z przepisami przemieszczenie. Procedura T1 wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów celnych, takich jak deklaracje celne i przewozowe, oraz dokładnego określenia trasy przewozu.

Dokument T1 jest wydawany przez właściwe organy celne i towarzyszy przesyłce podczas całej trasy przewozu. Jest to ważny dokument zarówno dla przewoźników, jak i dla firm importujących, ponieważ umożliwia im legalne i kontrolowane przemieszczenie towarów przez różne terytoria celne.

DOKUMENTY WYMAGANE DO REALIZACJI USŁUGI:

 • CMR (z pieczątka przewoźnika);
 • Faktura (Invoice) / Faktura pro forma;
 • Specyfikacja (Packing list) (jeżeli jest)
 • Deklaracja eksportowa (jeżeli jest);
 • Kod urzędu celnego przeznaczenia (lub kraj i miasto, w którym towar zostanie poddany procedurze importowej);
 • Podczas przekraczania granic z Łotwą i Estonią należy podać kody EORI przewoźnika i odbiorcy (jeśli nie są wymienione w dokumentach);
 • Inne dokumenty wymagane przy zgłoszeniu do procedury tranzytowej (np. zezwolenia, licencje, potwierdzenia) określonych towarów.

DANE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W E-MAILU:

 • Numer ciągnika; przejście graniczne, zamawiana usługa (należy wskazać w temacie e-maila);
 • Numer telefonu kierowcy (kontakt w przypadku pytań);
 • Przybliżony czas przybycia na granicę lub czas przybycia i punkt obsługi klienta „Bunasta”, w którym kierowca odbierze dokumenty;
 • Płatnik usługi;
 • Kontakt do osoby odpowiedzialnej za złożenie zamówienia (z którą można się skontaktować w przypadku pytań przy składaniu zamówienia).

WYJĄTKI:

PONIŻSZE TOWARY WYMAGAJĄ WCZEŚNIEJSZEGO UZGODNIENIA PRZED WYSŁANIEM ZAMÓWIENIA (CO NAJMNIEJ 2 DNI PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICY):

 1. Używany pojazd silnikowy, który jest towarem*;
 2. Wyroby akcyzowe*;
 3. Złom (kod produktu 7204);
 4. Mienie przesiedleńcze;
 5. Wartość towaru przekracza 300 000 EUR / 250 000 GBP;
 6. Odbiorcą towaru jest osoba fizyczna*.

*Lista towarów, dla których procedury celne są realizowane tylko przy kaucji równej kwocie zabezpieczenia.

TOWARY, NA KTÓRE PROCEDURY CELNE NIE SĄ REALIZOWANE:

 1. Papierosy/tytoń.

Należy pamiętać, że do wykonania zgłoszenia bardzo ważna jest dobra jakość przesłanych dokumentów!

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Scroll to Top