EX | IM | T1 | T2 | TIR | CHED | CMR | EORI | MAGAZYN | SPECJALNE

Tranzyt T2

Zgłoszenie tranzytowe T2 dotyczy towarów o statusie UE (tj. dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej). Towary o statusie UE z deklaracją T2 mogą być przewożone przez kraje spoza Unii Europejskiej, tj. Szwajcaria, Norwegia, Turcja i inne.

DOKUMENTY WYMAGANE DO REALIZACJI USŁUGI:

 • Dokumenty przewozowe (CMR i inne);
 • Faktura (Invoice) / Faktura pro forma;
 • Specyfikacja (Packing list);
 • Przejście graniczne lub urząd celny wewnętrzny;
 • Urząd celny miejsca przeznaczenia;
 • Dodatkowe dokumenty dla wwożonych towarów, o ile są wymagane przez prawo;
 • Inne dokumenty towarzyszące towarom.

DANE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W E-MAILU:

 • Numer ciągnika; przejście graniczne, zamawiana usługa (należy wskazać w temacie e-maila);
 • Numer telefonu kierowcy (kontakt w przypadku pytań);
 • Przybliżony czas przybycia na granicę lub czas przybycia i punkt obsługi klienta „Bunasta”, w którym kierowca odbierze dokumenty;
 • Płatnik usługi;
 • Kontakt do osoby odpowiedzialnej za złożenie zamówienia (z którą można się skontaktować w przypadku pytań przy składaniu zamówienia).

WYJĄTKI:

PONIŻSZE TOWARY WYMAGAJĄ WCZEŚNIEJSZEGO UZGODNIENIA PRZED WYSŁANIEM ZAMÓWIENIA (CO NAJMNIEJ 2 DNI PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICY):

 1. Używany pojazd silnikowy, który jest towarem*;
 2. Wyroby akcyzowe*;
 3. Złom (kod produktu 7204);
 4. Mienie przesiedleńcze;
 5. Wartość towaru przekracza 300 000 EUR / 250 000 GBP;
 6. Odbiorcą towaru jest osoba fizyczna*.

*Lista towarów, dla których procedury celne są realizowane tylko przy kaucji równej kwocie zabezpieczenia.

TOWARY, NA KTÓRE PROCEDURY CELNE NIE SĄ REALIZOWANE:

 1. Papierosy/tytoń.

Należy pamiętać, że do wykonania zgłoszenia bardzo ważna jest dobra jakość przesłanych dokumentów!

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Scroll to Top