EX | IM | T1 | T2 | TIR | CHED | CMR | EORI | MAGAZYN | SPECJALNE

Karnet TIR

Karnet TIR (książeczka TIR) to dokument tranzytu celnego zastępujący deklarację celną oraz gwarancję zapłaty podatków. Książeczka jest wydawana wyłącznie na rzecz przewoźników należących do Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych.

DOKUMENTY WYMAGANE DO REALIZACJI USŁUGI:

DOKUMENTY NALEŻY WYSYŁAĆ Z WYPRZEDZENIEM

 • CMR (z pieczątka przewoźnika);
 • Faktura (Invoice);
 • Specyfikacja (Packing list) (jeżeli jest);
 • Kopia paszportu kierowcy;
 • Dowody rejestracyjne ciągnika i naczepy;
 • TIR Carnet 1 i 2 strona;
 • Deklaracja eksportowa lub tranzytowa T1;
 • Certyfikat fito lub weterynaryjny (jeżeli jest);
 • Urząd celny wyjściowy, w którym zostanie otwarty Karnet TIR;
 • Urząd celny przeznaczenia, w którym zostanie zamknięty Karnet TIR;
 • Świadectwo uznania pojazdu drogowego do przewozu towarów pod zamknięciem celnym;
 • EORI PRZEWOŹNIKA.

DANE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W E-MAILU:

 • Numer ciągnika; przejście graniczne, zamawiana usługa (należy wskazać w temacie e-maila);
 • Numer telefonu kierowcy (kontakt w przypadku pytań);
 • Przybliżony czas przybycia na granicę lub czas przybycia i punkt obsługi klienta „Bunasta”, w którym kierowca odbierze dokumenty;
 • Płatnik usługi;
 • Kontakt do osoby odpowiedzialnej za złożenie zamówienia (z którą można się skontaktować w przypadku pytań przy składaniu zamówienia).

WYJĄTKI:

PONIŻSZE TOWARY WYMAGAJĄ WCZEŚNIEJSZEGO UZGODNIENIA PRZED WYSŁANIEM ZAMÓWIENIA (CO NAJMNIEJ 2 DNI PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICY):

 1. Używany pojazd silnikowy, który jest towarem*;
 2. Wyroby akcyzowe*;
 3. Złom (kod produktu 7204);
 4. Mienie przesiedleńcze;
 5. Wartość towaru przekracza 300 000 EUR / 250 000 GBP;
 6. Odbiorcą towaru jest osoba fizyczna*.

*Lista towarów, dla których procedury celne są realizowane tylko przy kaucji równej kwocie zabezpieczenia.

TOWARY, NA KTÓRE PROCEDURY CELNE NIE SĄ REALIZOWANE:

 1. Papierosy/tytoń.

Należy pamiętać, że do wykonania zgłoszenia bardzo ważna jest dobra jakość przesłanych dokumentów!

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Scroll to Top