EX | IM | T1 | T2 | TIR | CHED | CMR | EORI | MAGAZYN | SPECJALNE

CHED A/D/P/PP

Dokument CHED (Customs Handling of Export and Import Documents) to dokument celny wykorzystywany w procesie eksportu i importu towarów. Jednolity zdrowotny dokument wejścia – dotyczy roślin i produktów roślinnych, zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

CHED-A – wspólny dokument wwozu dotyczący zdrowia zwierząt

CHED-D – wspólny dokument wwozu dotyczący produktów nie pochodzących od zwierząt [głównie pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej]

CHED-P – wspólny dokument wwozu dotyczący zdrowia produktów zwierzęcych

CHED-PP – wspólny dokument przywozowy dotyczący zdrowia roślin, produktów roślinnych oraz materiałów rozmnożeniowych [głównie pod nadzorem PIORiN]

Dokument CHED jest ważny zarówno dla eksportera, jak i importera, ponieważ służy jako podstawa do przeprowadzenia odprawy celnej na granicy. Umożliwia organom celno-skarbowym kontrolę i weryfikację zgodności towarów z przepisami celno-skarbowymi, a także określenie obowiązujących opłat celnych i podatków.

Eksporter jest odpowiedzialny za przygotowanie i przedłożenie dokumentu CHED w odpowiednim czasie, zgodnie z wymaganiami kraju docelowego. W przypadku importu, dokument CHED jest dostarczany przez importera, który musi dostarczyć odpowiednie informacje dotyczące towaru i przeprowadzić niezbędne formalności celne.

DOKUMENTY WYMAGANE DO REALIZACJI USŁUGI:

 • CMR (z pieczątka przewoźnika);
 • Certyfikat fitosanitarny lub weterynaryjny;
 • Faktura (Invoice) / Faktura pro-forma;
 • Specyfikacja (Packing list);
 • Inne dokumenty towarzyszące towarom;
 • Dodatkowe dokumenty dla wwożonych towarów, o ile są wymagane przez prawo;
 • Dane wymagane do odprawy CHED: kod pocztowy granicy.

DANE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W E-MAILU:

 • Numer ciągnika; przejście graniczne, zamawiana usługa (należy wskazać w temacie e-maila);
 • Numer telefonu kierowcy (kontakt w przypadku pytań);
 • Przybliżony czas przybycia na granicę lub czas przybycia i punkt obsługi klienta „Bunasta”, w którym kierowca odbierze dokumenty;
 • Płatnik usługi;
 • Kontakt do osoby odpowiedzialnej za złożenie zamówienia (z którą można się skontaktować w przypadku pytań przy składaniu zamówienia).

WYJĄTKI:

PONIŻSZE TOWARY WYMAGAJĄ WCZEŚNIEJSZEGO UZGODNIENIA PRZED WYSŁANIEM ZAMÓWIENIA (CO NAJMNIEJ 2 DNI PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICY):

 1. Używany pojazd silnikowy, który jest towarem*;
 2. Wyroby akcyzowe*;
 3. Złom (kod produktu 7204);
 4. Mienie przesiedleńcze;
 5. Wartość towaru przekracza 300 000 EUR / 250 000 GBP;
 6. Odbiorcą towaru jest osoba fizyczna*.

*Lista towarów, dla których procedury celne są realizowane tylko przy kaucji równej kwocie zabezpieczenia.

TOWARY, NA KTÓRE PROCEDURY CELNE NIE SĄ REALIZOWANE:

 1. Papierosy/tytoń.

Należy pamiętać, że do wykonania zgłoszenia bardzo ważna jest dobra jakość przesłanych dokumentów!

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Scroll to Top