EX | IM | T1 | T2 | TIR | CHED | CMR | EORI | MAGAZYN | SPECJALNE

Numer EORI

Numer EORI (Numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) to unikalny kod nadawany podmiotom gospodarczym w państwach członkowskich UE przez urząd celny. Służy do identyfikacji podczas formalności celnych, takich jak import, eksport, tranzyt i wnioskowanie o zezwolenia. Numer EORI jest ważny we wszystkich państwach członkowskich, eliminując konieczność uzyskiwania wielu kodów. Przewoźnicy, nadawcy i odbiorcy przesyłek powinni posiadać ten numer. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania w handlu międzynarodowym i zapewnienia zgodności z przepisami celno-skarbowymi.

DOKUMENTY WYMAGANE DO REALIZACJI USŁUGI:

 • Wniosek w określonej formie;
 • Dokument rejestracji podmiotu/osoby.

DANE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W E-MAILU:

 • Numer ciągnika; przejście graniczne, zamawiana usługa (należy wskazać w temacie e-maila);
 • Numer telefonu kierowcy (kontakt w przypadku pytań);
 • Przybliżony czas przybycia na granicę lub czas przybycia i punkt obsługi klienta „Bunasta”, w którym kierowca odbierze dokumenty;
 • Płatnik usługi;
 • Kontakt do osoby odpowiedzialnej za złożenie zamówienia (z którą można się skontaktować w przypadku pytań przy składaniu zamówienia).

WYJĄTKI:

PONIŻSZE TOWARY WYMAGAJĄ WCZEŚNIEJSZEGO UZGODNIENIA PRZED WYSŁANIEM ZAMÓWIENIA (CO NAJMNIEJ 2 DNI PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICY):

 1. Używany pojazd silnikowy, który jest towarem*;
 2. Wyroby akcyzowe*;
 3. Złom (kod produktu 7204);
 4. Mienie przesiedleńcze;
 5. Wartość towaru przekracza 300 000 EUR / 250 000 GBP;
 6. Odbiorcą towaru jest osoba fizyczna*.

*Lista towarów, dla których procedury celne są realizowane tylko przy kaucji równej kwocie zabezpieczenia.

TOWARY, NA KTÓRE PROCEDURY CELNE NIE SĄ REALIZOWANE:

 1. Papierosy/tytoń.

Należy pamiętać, że do wykonania zgłoszenia bardzo ważna jest dobra jakość przesłanych dokumentów!

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Scroll to Top