EX | IM | T1 | T2 | TIR | CHED | CMR | EORI | MAGAZYN | SPECJALNE

Zgłoszenie celne importowe — co trzeba o nim wiedzieć?

Każde importowe zgłoszenie celne musi zawierać informacje o tym, kto sprowadza towar, czym on jest i jaką ma wartość. Można je złożyć w formie:

 • pisemnej — na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD),
 • elektronicznej — za pośrednictwem Automatycznego Systemu Importu (AIS/IMPORT).

Chociaż zgłoszenie celne importowe da się złożyć samodzielnie, to istnieje też możliwość powierzenia tego zadania tzw. przedstawicielowi celnemu. Na mocy specjalnego ustanowienia zyskuje on uprawnienia umożliwiające załatwianie formalności przed odpowiednimi organami na rzecz innej osoby, działając w jej imieniu (przedstawicielstwo bezpośrednie) lub swoim własnym (pełnomocnictwo pośrednie).

Procedury celne w imporcie na terenie UE: profesjonalne wsparcie

Na terenie krajów należących do Unii Europejskiej obowiązują procedury celne regulowane przez Unijny Kodeks Celny (UKC). Ten akt prawny stosuje się nie tylko w imporcie między członkami Wspólnoty, ale też transakcjach z państwami trzecimi. Do określonych w tym dokumencie reguł postępowania zalicza się m.in. dopuszczenie do obrotu czy tranzyt. Border Servis Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługą celno-podatkową we wszystkich procedurach celnych. Naszym Klientom możemy także zaproponować profesjonalne doradztwo w formalnościach związanych z importem (m.in. złożeniem zgłoszenia celnego importowego). Zachęcamy do kontaktu w przypadku pytań lub chęci nawiązania współpracy.

Deklaracja importowa

Import to proces wprowadzania towarów lub usług z zagranicy do kraju. Oznacza to zakupienie i sprowadzenie produktów spoza granic własnego kraju, zazwyczaj z innego kraju lub regionu. Import handlowy jest regulowany przez przepisy celne i inne przepisy prawne obowiązujące w kraju importującym. Wprowadzane towary podlegają kontroli celnej, a importerzy muszą dopełnić odpowiednich formalności, takich jak deklaracje celne i płatności związane z podatkami importowymi. Import jest niezwykle istotny dla gospodarki, umożliwiając dostęp do różnorodnych produktów i surowców, wspierając rozwój handlu międzynarodowego oraz zaspokajając zapotrzebowanie rynku na nieobecne lub trudno dostępne lokalnie dobra i usługi.

DOKUMENTY WYMAGANE DO REALIZACJI USŁUGI:

DOKUMENTY NALEŻY WYSYŁAĆ Z WYPRZEDZENIEM

 • CMR (z pieczątką przewoźnika i nadawcy);
 • Faktura (Invoice);
 • Specyfikacja (Packing list)
 • Upoważnienie od IMPORTERA + dokumenty rejestracyjne firmy (jednorazowo);
 • Certyfikat weterynaryjny lub fitosanitarny (jeżeli jest);
 • Świadectwo pochodzenia (jeżeli jest);
 • Świadectwo EUR1 (jeżeli jest);
 • Inne dokumenty wymagane przy zgłoszeniu do procedury importowej (np. zezwolenia, licencje, potwierdzenia) określonych towarów;
 • W zależności od warunków dostawy wymagane są faktury transportowe;
 • Dowody rejestracyjne ciągnika i naczepy;
 • EORI IMPORTERA;

REALIZUJEMY RÓWNIEŻ DEKLARACJE IMPORTOWE W PROCEDURZE 4200 I 33.A

DANE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W E-MAILU:

 • Numer ciągnika; przejście graniczne, zamawiana usługa (należy wskazać w temacie e-maila);
 • Numer telefonu kierowcy (kontakt w przypadku pytań);
 • Przybliżony czas przybycia na granicę lub czas przybycia i punkt obsługi klienta „Bunasta”, w którym kierowca odbierze dokumenty;
 • Płatnik usługi;
 • Kontakt do osoby odpowiedzialnej za złożenie zamówienia (z którą można się skontaktować w przypadku pytań przy składaniu zamówienia).

Należy pamiętać, że do wykonania zgłoszenia bardzo ważna jest dobra jakość przesłanych dokumentów!

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Scroll to Top